Technologie mikrokapének

TECHNOLOGIE EKOLOGICKÉ LIKVIDACE PLEVELE BEZ PESTICIDŮ - MIKROKAPÉNKY VROUCÍ VODY

Tato metoda, nazývaná likvidace plevele mikrokapénkami vroucí vody, umožňuje efektivně zlikvidovat rostliny plevele ekologickou cestou bez použití pesticidů. Princip fungování likvidace plevele mikrokapénkami vroucí vody je jednoduchý : mikrokapénky o teplotě 120 °C jsou rozstřikovány na rostliny plevele pod nízkým tlakem. Rostlina je zasažena termickým šokem, který rozloží chlorofylové částice (není dále možná fotosyntéza), poruší se elektrotransportní řetězec rostliny, což neumožní vytvořit ochranné proteiny na mytochondriální úrovni ke zvýšení termické odolnosti pro příští generace. Extrémně horká voda v tekutém skupenství spálí rostlinu od vegetativního vrcholu až po kořenový systém (následuje dehydratace). Nechemická likvidace plevele mikrokapénkami vroucí vody od firmy Oeliatec je trvalým a ekologickým řešením pro městské služby a profesionály v oboru údržby zeleně. Četnost použití je omezena ( 3 krát až 4 krát ročně), v závislosti na přírodních podmínkách. Naše technologie nevyžaduje při použití žádnou zvláštní opatrnost.


STROJE NA EKOLOGICKOU LIKVIDACI PLEVELE OELIATEC:
Naše stroje mohou používat pro likvidaci plevele jak vodu z vodovodního řadu, tak vodu povrchovou, vodu recyklovanou nebo vodu přímo ze studní, bez jakýchkoliv přísad. Naše stroje obstály na výbornou v testech na znečištění životního prostředí, především díky elektrickému pohonu z dobíjecí gelové baterie. Všechny naše stroje na ekologickou likvidaci plevele jsou vyvinuty s ohledem na maximální efektivitu použití a jednoduchost obsluhy.

Ekologická likvidace plevele kapénkami vroucí vody ve fotografiích:

Mikrokapénka vody, která slouží k likvidaci plevele je vržena ze vzdálenosti přibl. 5 cm na rostlinu.
O 30 vteřin později jsou listy "uvařeny" a začínají padat k zemi.

Etesia
Noremat
Acometis
Rotadairon
Husson
Oeliatec
Parkland
Irus