RG 140-200

Nožové dosévací stroje za traktor

RG 140 - Pracovní šířka 140 cm

RG 200 - Pracovní šířka 183 cm


Tyto lehké dosévací stroje umožňují ekonomicky provádět velkoplošné dosévací operace. Rotující nože vytvářejí brázdy, do kterých se cíleně ukládají semena trávy. Stroje umožňují vysoce přesné dosévání, kterého je dosaženo díky dávkování pomocí jednotlivých komůrek tvořících rotor secího stroje. Brázdy se přirozeně uzavírají pružností trávníku, ale také průchodem zadního válce z disků s pryžovým potahem. Čištění zásobníku osiva je zjednodušeno díky možnosti vyjmutí celého mísiče bez použití nástrojů.


  • Plovoucí agregace na 3-bod za účelem lepšího kopírování terénu
  • Čistý řez nožů
  • Přesné dávkování osiva pomocí komůrkového výsevu
  • Nerezový zásobník osiva s komůrkovým dávkovačem
  • Speciální zadní válec z disků s pryžovým potahem

Technická specifikace produktu

Videa

Galerie

Etesia
Noremat
Acometis
Rotadairon
Husson
Oeliatec
Parkland
Irus