Postřikovače solanky

Postřikovače solanky

Postřikovací nástavby nesené na podvozku nosiče nástaveb

Rozstřikovaný materiál: solanka NaCl nebo CaCl2, vápenné mléko, voda

Objem: 2000 až 18000 litrů

Dávkování: 16 - 50 cm3/m2


Postřikovací nástavby Acometis mají přepažované nádrže s vlnolamy vyrobené z PEHD, nerezový rám, nerezová čerpadla, nerezové postřikovací rampy, hadice z PVC.


Dálkové ovládání umístěné v kabině řidiče spouští trysky na postřikovací rampě v zadní části vozidla, namířené podle potřeby na různé jízdní pruhy. Šířka postřiku je regulovatelná do 13 metrů (5 jizdních pruhů).


Pohon postřikovače:

 • Hydraulický systém nosiče nástaveb
 • Pomocný naftový motor

Usazení na automobilový nosič nástaveb:

 • Na korbu nosiče
 • Na šasi Twist-Lock
 • Individuální zákaznické řešení

Solankový postřik je velice efektivní, má dokonalé rozložení po povrchu vozovky za využití velmi malého množství soli. Solanka má lepší přilnavost k povrchu vozovky než hrubá sůl, a na rozdíl od ní zaručuje velmi malý rozptyl slaného materiálu přes okraje vozovky, způsobený vlivem provozu. Postřik je velmi účinný proti námraze nebo namrzajícímu mrholení. Postřik solankou může být použit jednak jako účinný preventivní zásah, ale i jako předsmáčení povrchu vozovky předcházející konvenčnímu solení používanému za běžných meteorologických podmínek.


Postřikovače Acometis mohou být využity také na transport kapalin, zalévání, vysokotlaké mytí či tlakové mytí po vybavení navijákem s hadicí a vysokotlakou mycí tryskou mimo zimní období.


Postřikovače je možné použít také na postřik vápenným mlékem (roztok hydroxidu vápenatého a vody v poměru 1:10) při výstavbě vozovek (dávkování až do 250 cm3/m2).


Příslušenství:

 • Různé typy pohonů (motor, přídavná hydraulika)
 • Mikroprocesorové dálkové ovládání všech funkcí v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče
 • Sběr a dálkový přenos dat se standardním rozhraním RS232-EUROSYPAČ
 • Volné plnění nádrží vrchem
 • Bezpečnostní zábradlí, vysoký přístupový žebřík
 • Naviják s vysokotlakou hadicí a mycí pistolí s tlakovou tryskou
 • Postřik vápenným mlékem
 • Falešné šasi Twist Lock
 • Skladovací stojky
 • Pracovní signalizace letní/zimní období
 • Individuální přizpůsobení podle požadavků zákazníka

Rozměry a hmotnosti

Galerie

Etesia
Noremat
Acometis
Rotadairon
Husson
Oeliatec
Parkland
Irus