Podávání materiálu pásovým dopravníkem

Podávání materiálu pásovým dopravníkem

Sypací nástavby s pásovým podáváním posypového materiálu nesené na podvozku nosiče nástaveb

Posypový materiál: posypová sůl, písek, štěrk, posypové směsi


Šířka posypu regulovatelná do 10 až 13 metrů


Pohon postřikovače:

 • hydraulický systém nosiče nástaveb
 • pomocný benzínový nebo naftový motor
 • vývodová hřídel nosiče nástaveb

Usazení na automobilový nosič nástaveb:

 • na korbu nosiče
 • na falešné šasi Twist-Lock
 • kontejnerová nástavba - nosič Multi-Lift
 • kontejnerová nástavba - 2 ramenný nosič
 • individuální zákaznické řešení

Sypací nástavby inertních posypových materiálů firmy Acometis mají zásobník posypového materiálu a rozmetací jednotku vyrobené z nerezové oceli. Tato skutečnost vysokou měrou zvyšuje jejich dlouhodobou životnost, mimořádnou odolnost, nízké provozní náklady, rychlou připravenost k nasazení, bezpečnost provozu a v neposlední řadě také nízký dopad na životní prostředí díky 100% recyklovatelnosti tohoto materiálu. Nezanedbatelným efektem je také dlouhodobý designový efekt spočívající v dlouhodobě trvalém estetickém vzhledu nástavby.


U pásových sypačů je posypový materiál podáván prostřednictvím pásového dopravníku umístěného na galvanizované ocelové konstrukci, kterou lze jako celek vyjmout ze zásobníku sypače. Dopravníkový pás se skládá z trojitého pleteného jádra se syntetickým kluzným povrchem. Povrch pásu, který je v kontaktu se solí nebo jiným abrazivním posypovým materiálem, je vyroben z kaučukové pryže a je ošetřen tak, aby odolával UV záření, uhlovodíkům a hydraulickým olejům. Obvodový povrch hnacího válce je navržen na základě funkčních vlastností tohoto pásu. Zvolené rozměry a kontaktní plocha válce zaručují optimální hnací moment a přenos energie. Pás je poháněn válcem připojeným přes reduktor přímo na vývodovou hřídel motoru. Pohonná sestava hnacího válce se tedy skládá ze dvou jednotlivě demontovatelných prvků, reduktoru a hydraulického motoru. Redukční ložiska jsou zesílena (specifické provedení pro ACOMETIS) tak, aby odolala zátěži při rozběhu hnacího válce. Měření rychlosti podávání, které je nezbytné pro elektronické ovládání, se provádí přímo na vývodu ze samotného reduktoru. Výkon hydraulického motoru je určen podle požadovaných průtoků a potřebného rozběhového momentu. Na hydromotoru jsou zesílená těsnění a také tlakový přepad pro zvýšení životnosti celé sestavy. Toto zařízení zaručuje velmi vysokou sílu při podávání materiálu, a to i v okamžiku spuštění spuštění, stejně tak jako pravidelné a nepřetržité otáčení pásu. To je nezbytně nutná podmínka pro zajištění rovnoměrného dávkování a rozmetání.


Rozbíječ hrud je umístěn kolmo k pásovému dopravníku, otáčí se společně s ním, rozbíjí hroudy posypového materiálu, vysekává do nich zářezy a následně je drtí. Ať je sůl mokrá nebo hroudy tvrdé, podávání posypového materiálu do nerezové rozmetací jednotky zůstává trvale pravidelné.


Díky nádržím na solanku může sypací nástavba rozmetat «solnou suspenzi», směs soli se solankou. Ta má vynikající účinnost zejména při nižších teplotách (NaCl až do -15°C), lépe přilne k vozovce, urychluje proces tání a šetří množství použité soli (max 20g/m²). Nádrž na roztok soli ze zesíleného polyethylenu PEHD je umístěna vpředu před zásobníkem posypového materiálu nebo po jeho stranách, v závislosti na požadavku rozložení hmotnosti automobilového nosiče. Sůl je v závislosti na její zrnitosti smáčena buďto na výstupu ze zásobníku inertního materiálu nebo při dopadání na rozmetací disk přesně řízenou dávkou slaného roztoku čerpaného přímo z nádrže. Dokonale homogenní směs je potom rozmetána po celé šířce vozovky.


Příslušenství:

 • Různé typy pohonů (motor, přídavná hydraulika)
 • Mikroprocesorové dálkové ovládání všech funkcí v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče
 • Sběr a dálkový přenos dat se standardním rozhraním RS232-EUROSYPAČ
 • Postranní nebo čelní nádrže na solanku
 • Výroba solanky přímo v nádrži na sypači (NaCl nebo CaCl2)
 • Bezpečnostní zábradlí, vysoký přístupový žebřík
 • Automaticky nebo ručně skládaná krycí plachta
 • Nosný rám pro manipulaci s prázdným nebo plným strojem
 • Falešné šasi Twist Lock
 • Skladovací stojky
 • Individuální přizpůsobení podle požadavků zákazníka

Rozměry a hmotnosti

Etesia
Noremat
Acometis
Rotadairon
Husson
Oeliatec
Parkland
Irus