Zpracování půdy

Potřebujete obnovit starý trávník, založit golfové hřiště, upravit pozemek po odchodu stavební firmy? Všechny tyto práce a ještě mnohem více zvládnete s půdními rekultivátory. Stroje, pracující jako půdní frézy, při jednom průjezdu oddělí kameny od půdy a od zbytkové biomasy, do hloubky zahrabou kameny, na ně uloží biomasu a navrch prosejí půdu, kterou uválcují a osadí travním semenem. Potom si již jenom počkáte na vzrůst kvalitního trávníku. Frézy ke stabilizaci podloží promíchávají vrsty materiálu stabilizující základovou desku inženýrských staveb.

Zakládání trávníků Rotadairon

Zakládání trávníků

Rotadairon

RDH / STH, RD / RM, Stony, RX / RMX

Stabilizace podloží Rotadairon

Stabilizace podloží

Dairon IWS

MS

Etesia
Noremat
Acometis
Rotadairon
Husson
Oeliatec
Parkland
Irus